جلد حزب لنینی

پیشگفتار به ضرورت و روش تشکیل حزب لنینی (وورد word)

پی دی اف-pdf ۱

پی دی اف-pdf ۲

پی دی اف-pdf ۳

از منتخب مقالات و مباحثات  مازیار رازی- دفتردوم – مهر

 

صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، متکی بر پیش بینی های کارل مارکس، نخستین و تنها انقلاب سوسیالیستی است که طبقه کارگر و زحمتکشان را در یک جامعه عقب افتاده روسیه تزاری، بر مصدر قدرت قرار داد.

گرچه این انقلاب پس از چند سال به کجراه رفت، اما  تجارب آن چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی کماکان به مثابه غنی ترین تجارب در تاریخ بشریت محسوب می شود. به سخن دیگر، برای نخستین بار در تاریخ معاصر  اکثریت مردم ستمدیده جامعه، قدرت سیاسی را با تشکیل شوراهای کارگری به مثابه ارکان قدرت سیاسی، مستقیما در دست  خود گرفته، و آغاز به ساختن جامعه سوسیالیستی کردند. در دوره پس از تسخیر قدرت سیاسی توسط شوراهای کارگری، ما شاهد یکی از دمکراتیک ترین جوامع بشریت  در تاریخ  بودیم.

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

روی جلد ۱۹۱۷

پی اد اف pdf     +   وورد word

پیشگفتار به نقد مارکسیستی  انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه

از:‌منتخب مقالات و مباحثات  مازیار رازی- دفتر اول- مهر ۱۳۹۶

صدمین سالگرد انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه، متکی بر پیش بینی های کارل مارکس، نخستین و تنها انقلاب سوسیالیستی است که طبقه کارگر و زحمتکشان را در یک جامعه عقب افتاده روسیه تزاری، بر مصدر قدرت قرار داد.

گرچه این انقلاب پس از چند سال به کجراه رفت، اما  تجارب آن چه در عرصه نظری و چه در عرصه عملی کماکان به مثابه غنی ترین تجارب در تاریخ بشریت محسوب می شود. به سخن دیگر، برای نخستین بار در تاریخ معاصر  اکثریت مردم ستمدیده جامعه، قدرت سیاسی را با تشکیل شوراهای کارگری به مثابه ارکان قدرت سیاسی، مستقیما در دست  خود گرفته، و آغاز به ساختن جامعه سوسیالیستی کردند. در دوره پس از تسخیر قدرت سیاسی توسط شوراهای کارگری، ما شاهد یکی از دمکراتیک ترین جوامع بشریت  در تاریخ  بودیم.

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

لنین و انقلاب اکتبر (۳): در باره دمکراسی سوسیالیستی (مازیار رازی)
سندیکالیسم و رادیکالیسم کارگری: مفهوم اعتصاب کارگری (امید علیزاده)

 

متن پیاده شده سخنرانی مازیار رازی در صدای کارگر سوسیالیست (۱) ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

tranfo

پی دی اف

بحث این هفته بر واقعه مهمی که در درون جنبش کارگری طی دو هفته پیش رخ داد (۴–۲۱ مرداد ۱۳۹۵)، متمرکز می شود. آن هم اعتصاب کارگران ایران ترانسفو است. درس های این اعتصاب برای فعالین کارگری و همچنین کارگران پیشرو برای بکار گیری این تجربه در اعتصابات بعدی، بسیار حائز اهمیت است. ایران ترانسفو کارخانه ای است که حدود ۵۰ سال پیش در ایران تاسیس شد. این کارخانه وابسته به شرکت زیمنس آلمانی است، و دارای ۴ هزار کارگر هست. این اعتصاب عمدتا اعتراضی بود به کلاهبرداری های مرتکب شده توسط یکی از سهامداران بنام «مهدی مومنی». بنا به گفته خود کارگران، مهدی مومنی یک «بورس باز قهار» ی است. او که با خرید ۳۵ درصد از سهام این شرکت، تنها ۱۵ درصد از آن را طی یک سال گذشته پرداخت کرده، و بقیه را هنوز پرداخت نکرده، از طریق کلاهبرداری و کلاشی در حال بهره برداری مالی به نفع خودش بوده است.

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »

 

russian revolution

پی دی اف

در آستانه ی تحولات نوین کارگری در ایران، مسأله ی ماهیت انقلاب کارگری آتی در دستور روز مارکسیست های انقلابی قرار گرفته است. «محققان» بورژوا و خرده بورژوا قصد دارند که چنین وانمود کنند که گویا انقلاب آتی ایران به نوعی «انقلاب دموکراتیک» خواهد بودبدین مفهوم که تکالیف بورژوا دموکراتیک عقب افتاده تنها توسط طبقه ی بورژوا قابل حل استاما واقعیت انقلاب آتی ایران خلاف نظرگاه های این «محققان» را نشان می دهدانقلاب آتی ایران تنها می تواند یک انقلاب کارگری باشدبه عبارت دیگر انقلاب ایران یک انقلاب مداوم استتداوم انقلاب به مفهوم حل تکالیف عقب افتاده «بورژوا دموکراتیک» و انجام تکالیف سوسیالیستی در ادغام با هم، به رهبری طبقه ی کارگراست

ادامهٔ این ورودی را بخوانید »